Wycieczki i wydarzenia

Ten autobus pozwala nam dzielić się Ewangelią Jezusa Chrystusa jako zbawczym i uzdrawiającym przesłaniem Biblii z ludźmi dzień po dniu w różnych miejscach w zrozumiały i prawdziwy sposób. Planowanie trasy jest dostępne we wszystkich krajach związkowych Niemiec. Dzięki zastosowaniu kilku zespołów zmieniających się, istnieje możliwość korzystania z usług 24/7. Wydajna technologia i krótki czas rozstawiania jednostek mobilnych pozwalają nam na realizację pełnego programu w dowolnym miejscu podczas imprez trwających jeden lub kilka dni. Czy wzbudziliśmy twoje zainteresowanie? Wchodzisz w to?

Back to top