Nadzieja zdrowego życia

W dzisiejszych czasach, kiedy zbyt wiele osób żyje w depresji, w lękach, w beznadziei, chcemy nieść uzdrowienie i żywą nadzieję. Pytania, które mamy jako istoty ludzkie, są niezależne od pandemii czy trudnych okoliczności życiowych. Żadna instytucja, żadna organizacja, żadna denominacja nie przynosi zbawienia ani prawdziwego pokoju. Słowo Boże, Biblia, mówi nam, że pochodzi to tylko od jednej osoby: Jezusa Chrystusa.

Chcielibyśmy opowiedzieć o tym Jezusie na naszych trasach. Jezus jako Zbawiciel i Uzdrowiciel.

Back to top